Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Ropa i Łosie

News details

W dniu 12 października 2021 r. Gmina Ropa podpisała z firmą MULTIKOP Sp. z o.o. umowę na realizację inwestycji dotyczącą rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropa

Umowę podpisali: Marcin Soczek – Wiceprezes Zarządu oraz Karol Górski - Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Renaty Lisowicz - Skarbnika Gminy. Zaplanowane prace obejmą wykonanie 1198,00 m kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa oraz 908,00 m sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łosie.

Na realizację zadania gmina Ropa uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt realizacji całego zadania wynosi 769 848,28 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 grudnia 2021 r.