Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych gminy Ropa w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – laptopy już w szkołach.

News details

Podpisanie przez gminę Ropa umowy z Województwem Małopolskim na realizację projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej umożliwiło zakup 21 laptopów wraz z oprogramowaniem Office 2019 dla trzech naszych szkół podstawowych.

Sprzęt komputerowy trafił do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie w ilości 11 szt. laptopów, do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie 5 szt. laptopów oraz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu 5 szt. laptopów. Koszt zakupu laptopów i oprogramowania wyniósł 74 907,00 zł. Dyrektorzy będą mogli użyczać je nieodpłatnie uczniom w przypadku gdyby zaistniała konieczność prowadzenia zdalnego nauczania lub doposażyć funkcjonujące pracownie informatyczne. Projekt zrealizowano w ramach komponentu WIEDZA I KOMPETENCJE, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 .