Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

ZAPROSZENIE dla twórców ludowych do prezentacji w Jarmarku Św. Michała w Ropie

News details

Gmina Ropa zaprasza twórców ludowych - rzemieślników i rękodzielników do udziału w Jarmarku Św. Michała, który odbędzie się 26 września 2021r. we wsi Ropa. Prezentacja rzemiosła lub rękodzieła zostanie zarejestrowana w formie filmu i zaprezentowana na stronie gminy Ropa oraz za pośrednictwem YouTube i portali społecznościowych w dniu 3 października 2021 r.

Wypełnione zgłoszenie należy wysłać najpóźniej do 17.09.2021r. na adres:

Urząd Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 lub na adres e-mail: gmina@eu-ropa.pl

W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Jarmark Świętego Michała 2021”

Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu: 602641120. Planujemy realizację 4 prezentacji rzemiosła, o wyborze decyduje kolejność zgłoszeń oraz charakter rzemiosła – powiązanie z tradycją regionu Pogórza, Łemkowszczyzny lub Górnego Sarisu na Słowacji.

Projekt: „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim.” Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Partner wiodący: Gmina Ropa

Partnerzy projektu: Fundacja „Szlachetne zdrowie...”, Obec Zborov, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko - Nowosądeckiej „ELEOS”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie