Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Czyste Powietrze

News details

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. weszła w życie aktualizacja programu „Czyste Powietrze”, która podwyższyła próg dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerza listę urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące uruchomionej ścieżki bankowej.

Obecne progi dochodowe dla podwyższonego poziomu dofinansowania to:
1. 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2. 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

W dniu 06.07.2021 r. została uruchomiona możliwość składania wniosków na dofinansowanie w formie dopłat do kredytów bankowych tzw. ścieżka bankowa w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Obecnie do współpracy przystąpiły dwa banki: Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska. Chcąc skorzystać z takiej możliwości finansowania inwestycji należy się zgłosić do oddziałów tych banków. Wszystkich informacji nt. kredytów oraz dopłat do kredytów udzielają Banki, w tym informacji nt. warunków finansowych kredytów.
Z informacją można zapoznać się również otwierając poniższy link:

https://www.wfos.krakow.pl/kredyt-czyste-powietrze-od-6-lipca-w-dwoch-pierwszych-bankach/

Najważniejsze wprowadzone zmiany w dopłatach do kredytów to:
1. skrócenie okresu realizacji inwestycji - do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku,
2. brak możliwość ponoszenia kosztów przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
3. możliwość złożenia tylko 1 wniosku o płatność po zakończeniu prac,
4. sfinansowanie minimum 95% kosztów z uzyskanego kredytu.
5. brak możliwość dokonywania korekt/uzupełnień do wniosków.
6. korespondencja z wnioskodawcą tylko za pośrednictwem e-mail.

UWAGA! Rezygnacja z ubiegania się o kredyt w banku lub rezygnacja z już przyznanego kredytu, jest jednoznaczna z rezygnacją z zawartej umowy w WFOŚiGW.

Obecnie obowiązująca wersją Programu Czyste Powietrze jest Wniosek 5.4.0, i jeśli do nieruchomości nie ma wykonanego przyłącza gazu to można się starać o dofinansowanie na kocioł na pellet drzewny.
Od 01.07.2021r. została uruchomiona możliwość starania się o zwiększoną dopłatę do kotła na pellet
o podwyższonym standardzie.

Informujemy również, że w celu zapewnia pomocy przy wypełnianiu wniosków, w Urzędzie Gminy Ropa uruchomiony jest punkt konsultacyjno-informacyjny ds. obsługi Programu Czyste Powietrze,
w ramach którego zapewniona jest pomoc formalna, włącznie z wysłaniem kompletnego wniosku do WFOŚiGW w Krakowie.

Zapraszamy do składania wniosków w Urzędzie Gminy Ropa.

Kontakt telefoniczny: 18 35 34 014 wewn.25

W Urzędzie można również skorzystać z porad Energetyka Gminnego od poniedziałku

do piątku w godzinach od 8-10. Pokój nr 4. Kontakt telefoniczny: 18 35 34 014 wewn.25