Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Konsultacje społeczne dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

News details

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” SERDECZNIE ZAPRASZA mieszkańców Gminy Ropa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Spotkanie w formie warsztatu strategicznego odbędzie się w dniu 24.08.2022 r., w godz. 12:00 - 14:00 w Świetlicy w Urzędzie Gminy w Ropie, 38-312 Ropa 733. Podczas spotkania zostaną omówione główne cechy podejścia LEADER, zostanie przeprowadzona analiza potencjału oraz

potrzeb rozwojowych gminy, grup defaworyzowanych, a także planowanych przedsięwzięć i celów końcowych. Lokalna Strategia Rozwoju posłuży jako narzędzie do pozyskania środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Gorlickiego.