Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Konsultacje społeczne w sprawie wydłużenia terminu wymiany kotlów pozaklasowych

News details

Województwo Małopolskie ogłosiło konsultacje społeczne przepisów zmieniających zapisy uchwały antysmogowej dotyczącej wymiany pieców centralnego ogrzewania. Konsultacje społeczne potrwają do 𝟐𝟑 𝐬𝐢𝐞𝐫𝐩𝐧𝐢𝐚 2022r.

Województwo Małopolskie ogłosiło konsultacje społeczne przepisów zmieniających zapisy uchwały dotyczącej wymiany pieców centralnego ogrzewania.

Proponowane do wprowadzenia zmiany uchwały antysmogowej dla Małopolski!

Wszystkie stare kotły powinny zostać wymienione do końca 2023 r.

Od 1 stycznia 2024 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno. Należy je wymienić na m.in. kocioł gazowy, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu. https://powietrze.malopolska.p...

Od 1 stycznia 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Małopolski, samorządy oraz organizacje społeczne. Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać do 23 sierpnia 2022r. za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem:

https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/

a także pisemnie lub ustnie w Departamencie Środowiska ul. Królewska 57, 33-332 Kraków z dopiskiem „Konsultacje projektowanych zmian uchwały antysmogowej dla Małopolski” oraz ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu.

Zapraszamy do aktywnego udziału w wyrażeniu swojej opinii. Każdy głos będzie brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.