Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Podpisanie umowy na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ropie

News details

W dniu 16 sierpnia 2021 r. Gmina Ropa podpisała z Przedsiębiorstwem Usługowo Produkcyjno Handlowym „OTECH” Sp. z o.o. umowę na realizację inwestycji dotyczącej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ropie.

W imieniu PUPH „Otech” umowę podpisali: Tomasz Druciak – Prezes Zarządu i Dominik Wojtas – Wiceprezes Zarządu, ze strony gminy Ropa: Karol Górski - Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Renaty Lisowicz - Skarbnika Gminy. Zaplanowane prace obejmą modernizację istniejącego reaktora oraz dostawę drugiego reaktora dla oczyszczalni ścieków w Ropie. W ramach zadania zostaną wykonane prace projektowe i przygotowawcze, roboty w zakresie instalacji technologicznych, instalacji elektrycznych i AKPiA oraz rozruchy i szkolenia. W wyniku tych prac zwiększy się wydajność oczyszczalni z 250 m3/d do 500 m3/d. Na realizację zadania gmina Ropa uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt realizacji zadania to 957 tys. zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 grudnia 2021 r.