Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Podpisanie umowy na wykonanie projektu ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa

News details

W dniu 12 października 2021 r. Gmina Ropa podpisała z firmą F.U.H RENOWA umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa”

Umowę podpisali: Krzysztof Waniczek – właściciel firmy wykonawczej oraz Karol Górski - Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Renaty Lisowicz - Skarbnika Gminy. Zaplanowane prace obejmą zaprojektowanie rozbudowy drogi gminnej nr 271294K Centrum – Dół Za Wodą w miejscowości Ropa oraz zaprojektowanie ścieżki na odcinku biegnącym od mostu na rzece Ropa w kierunku północnym, do przepompowni ścieków.

Na realizację zadania gmina Ropa uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt realizacji prac projektowych wynosi 468 tys. zł. Planowany termin zakończenia zadania to 30 czerwca 2022 r.