Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Poprawa efektywności energetycznej budynków

News details

Efektywność energetyczna budynków Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-...