Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Poświęcenie krzyża morowego

News details

W ubiegłym tygodniu, tj. we czwartek 28 października w Ropie został poświęcony krzyż tzw. karawaka, zwany też krzyżem morowym lub cholerycznym.

W Dzień Zaduszny starajmy się pamiętać także o tych, których groby nikt nie odwiedzi.

Krzyż ten został wykonany przez Pana Bogdana Kareła - snycerza rodem z Łosia a upamiętnia zmarłych pochowanych w przypuszczalnym miejscu pochówku ofiar epidemii z XIX w. w Ropie. Na przysiółku Na skale pochowane zostały w zbiorowej mogile ofiary epidemii, zwanej dawniej powietrzem morowym. Miejsce to znane jest z przekazu ustnego mieszkańców. Krzyż ten miał chronić przed epidemiami a często stawiany był w miejscu pochówku ofiar zarazy. Na jego powierzchni często umieszczone są krzyżyki - siedem i litery (zwykle osiemnaście), będące skrótami modlitw i wezwań.

Poświęcenia krzyża dokonał ks. Stanisław Porębski - proboszcz parafii w Ropie. W poświęceniu wzięli udział twórca krzyża P. Bogdan Kareł, P. Karol Górski - wójt Gminy Ropa, P. Zdzisław Tohl - Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów wraz z pracownikami, P. Zdzisław Niezgoda - Dyrektor GOK w Ropie oraz mieszkańcy przysiółka.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.