Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Aktualności

news cover 166

XXXVI SESJA RADY GMINY ROPA

+ czytaj całość
news cover 165

Wprowadzenie pierwszego stopnia alarmowego CRP

+ czytaj całość
news cover 164

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych

+ czytaj całość
news cover 163

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przekazać informację o sposobie ogrzewania budynku. Dotyczy to domów mieszkalnych, budynków gospodarczych i lokali usługowych. + czytaj całość
news cover 162

Dodatek osłonowy

W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy mający zapewnić realne wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych. + czytaj całość
news cover 161

„Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała-Ropa”

Szanowni Mieszkańcy, Gminy Członkowskie Klastra Energii „Biała-Ropa”, którego Liderem jest Gmina Moszczenica realizują projekt mający na celu wymianę węglowych kotłów grzewczych na kotły grzewcze na paliwa gazowe i biomasę. Projekt ma na celu ograniczenie niskiej emisji PM10, PM 2,5 i CO2 co przełoży się na poprawę jakości powietrza na terenie wszystkich Gmin biorących udział w projekcie. + czytaj całość
news cover 160

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych GMINA ROPA

+ czytaj całość
news cover 159

Boże Narodzenie 2021

Życzenia na Boże Narodzenie 2021r. + czytaj całość
news cover 156

XXXV SESJA RADY GMINY ROPA

O G Ł O S Z E N I E NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 30 GRUDNIA 2021 R. O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XXXV SESJA RADY GMINY ROPA. + czytaj całość