Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

OCHRONA ZABYTKÓW

Ochrona zabytków Gminy Ropa

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/69/15 Rady Gminy Ropa z dnia 10 grudnia 2015r.w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wnioski o dotację można składać do dnia 29 grudnia 2015r. Wzór wniosku i zasady udzielania dotacji zostały opisane w wymienionej uchwale. Link do treści Uchwały

Najważniejsze elementy krajobrazu kulturowego gminy stanowią dworski park krajobrazowy w Ropie, cmentarze parafialne w Ropie i Łosiu, kościół w Ropie, drewniana cerkiew w Łosiu. Wykaz obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków:

1. Zespół dworsko parkowy w Ropie,

2. drewniany kościół rzym.-kat. p.w. Św. Michała Archanioła z XVII wieku w Ropie,

3. cmentarz wojenny z I wojny światowej w Ropie nr 72 w Ropie,

4. cmentarz wojenny z I wojny światowej w Łosiu nr 71 w Łosiu,

5. cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia N.M.P. z XIX wieku w Łosiu,

Zespół dworski, składający się z dworu, oficyny, parku krajobrazowego stanowi aktualnie własność prywatną. W latach 70 i 80 XX wieku obiekty zostały zniszczeniu i dewastacji. Aktualnie przeprowadzany jest w nich remont mający na celu jego zagospodarowanie dla funkcji turystycznych pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Drewniany kościół rzym.-kat. p.w. Św. Michała Archanioła z XVII wieku stanowi własność Parafii Rzymsko-katolickiej w Ropie. Jest utrzymany w stanie dobrym, kościół, dzwonnica i ogrodzenie pozostają w stanie technicznym gwarantującym jego przetrwanie.

Cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia N.M.P. z XIX wieku w Łosiu utrzymana jest w dobrym stanie technicznym, zachowana jest jej forma, konserwowane jest wyposażenie.

Cmentarze wojenne z I wojny światowej w Ropie nr 72 i w Łosiu nr 71 projektowane przez Hansa Mayra, położone są na cmentarzach parafialnych. Przeprowadzana jest okresowo ich konserwacja, obowiązuje ochrona ich kompozycji, elementów nagrobnych oraz centralnych krzyży.