Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

SOŁECTWO KLIMÓWKA

sołtys wsi: Janusz Lisowicz

Wieś graniczy od północy z miejscowościami Ropa i Łosie, od zachodu z Brunarami i Czarną, od południowego wschodu z Uściem Gorlickim i Kunkową. Na terenie wsi, w dolinie rzeki Ropy, znajduje się powstały w 1994r. zbiornik wodny, otoczony wzgórzami Beskidu Niskiego. Stanowi on największą atrakcję turystyczną regionu. Klimkówkę zamieszkuje 281 osób. Powierzchnia sołectwa wynosi 1010,08 ha przy czym 368,30 ha przypada na użytki rolne, 567,66 ha stanowią lasy, pozostałe tereny (74,12 ha) ha zajmuje zbiornik wodny, tereny zabudowane, nieużytki. Aktualnie w Klimkówce, oprócz budynków mieszkalnych mieszkańców wsi, znajduje się kościół filialny Parafii Rzymskokatolickiej w Łosiu, Wiejski Dom Kultury i Turystyki, zarządzany przez Gminny Ośrodek Kultury w Ropie, Dom Pomocy Społecznej oraz budynek administracyjny zbiornika wodnego.

Jezioro Klimkowskie to sztuczny akwen wodny o szerokości do 400 metrów i długości 5 km oraz głębokość do 25 m, zajmuje około 300 ha powierzchni. Wysokość zapory wynosi 34 m, zaś jej rozpiętość 210m. Jezioro osadzone wśród malowniczych wzgórz Beskidu Niskiego, doskonale współgra z otaczającymi je lasami. Linia brzegowa akwenu jest bardzo urozmaicona, poprzecinana wieloma jarami i ubogacona mnóstwem zatoczek. Piękno i rozległość akwenu spowodowały, że został on wykorzystany w filmie „Ogniem i Mieczem” do kręcenia ujęć przedstawiających Dniepr. Fakt ten stanowi swoistą atrakcję turystyczną terenu, na pamiątkę tego wydarzenia przy drodze prowadzącej do zapory znajduje się tablica ze słowami wypowiedzianymi przez Rzędziana:

„…takiej wody to ja jeszcze nie widziałem…”