Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

centralna ewidencja

News details

Przypominamy, że termin na złożenie deklaracji do CEEB dla istniejących budynków minął 30 czerwca 2022 roku. Właściciele budynków którzy jeszcze nie dopełnili tego obowiązku powinni uczynić to niezwłocznie. Deklaracje można złożyć elektronicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy.Nie złożenie deklaracji będzie skutkowało koniecznością nałożenia kary.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przekazać informację o sposobie ogrzewania budynku. Dotyczy to domów mieszkalnych, budynków gospodarczych i lokali usługowych.

Termin na złożenie deklaracji dla istniejących budynków minął 30 czerwca 2022 roku. Dla nowych budynków oraz tych, w których dokonano zmiany sposobu ogrzewania, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Zgłoszeniu podlegają m.in.:

- sieć ciepłownicza,

- kotły na paliwo stałe (węgiel/drewno),

- kominki, kozy, piece kaflowe, kuchnia węglowa,

- kotły i kominki gazowe,

- kotły olejowe,

- pompy ciepła,

- ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny,

- kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

NIE ZGŁASZAMY: paneli fotowoltaicznych i klimatyzatorów.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej poprzez stronę https://ceeb.gov.pl (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego) lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy (pocztą lub osobiście).

Informacje o CEEB dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy.