Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

centralna ewidencja

News details

Przypominamy, że termin na złożenie deklaracji do CEEB dla istniejących budynków mija 30 czerwca 2022 roku.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przekazać informację o sposobie ogrzewania budynku. Dotyczy to domów mieszkalnych, budynków gospodarczych i lokali usługowych.

Termin na złożenie deklaracji dla istniejących budynków mija 30 czerwca 2022 roku. Dla nowych budynków oraz tych, w których dokonano zmiany sposobu ogrzewania, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Zgłoszeniu podlegają m.in.:

- sieć ciepłownicza,

- kotły na paliwo stałe (węgiel/drewno),

- kominki, kozy, piece kaflowe, kuchnia węglowa,

- kotły i kominki gazowe,

- kotły olejowe,

- pompy ciepła,

- ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny,

- kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

NIE ZGŁASZAMY: paneli fotowoltaicznych i klimatyzatorów.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej poprzez stronę https://ceeb.gov.pl (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego) lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy (pocztą lub osobiście).

Informacje o CEEB dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy.