Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

czyste powietrze

News details

PRZYPOMNIENIE o obowiązującej uchwale antysmogowej dla województwa małopolskiego oraz najważniejsze informacje dotyczące kotłów i kominków

Zgodnie z zapisami przyjętej w 2017 r. Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli tzw. uchwały antysmogowej, na terenie województwa małopolskiego obowiązują następujące ograniczenia:

- do końca 2022 r. konieczna jest wymiana pozaklasowych kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, tzw. kopciuchów,

- do końca 2026 r. należy wymienić kotły, które spełniają tylko podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

- kocioł klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, można użytkować bezterminowo,

- od 1 lipca 2017 roku nie wolno spalać mułów, flotów i miałów węglowych (węgla
o zawartości ziaren 0-3 mm powyżej 15%) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% (drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata),

- w przypadku montażu nowego kotła na pellety, drewno lub węgiel, powinien on spełniać wymagania ekoprojektu (ecodesign), ponadto kocioł na paliwo stałe musi posiadać automatyczny podajnik paliwa i nie może być wyposażony w ruszt awaryjny (lista urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu znajduje się na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/),

- od 1 lipca 2017 nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu (dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy),

- od 1 stycznia 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80% (dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka),

- kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku muszą zostać wymienione lub wyposażone
w urządzenie redukujące emisję pyłu (elektrofiltr).

Dane dotyczące klasy urządzenia (zarówno starego jak i nowego) powinny znajdować się na tabliczce znamionowej.

Więcej informacji

Informacje o uchwale antysmogowej dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa lub w Urzędzie Gminy.

Skorzystaj z dofinansowania!

Właściciele budynków jednorodzinnych mogą skorzystać z dofinansowania z programu Czyste Powietrze www.czystepowietrze.gov.pl na wymianę starych kotłów, ocieplenie domu i wymianę okien oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Dostępne są trzy progi dofinansowania w zależności od wysokości dochodów: 30%, 60% i 90% kosztów.

Zapytaj także o dofinansowanie w Urzędzie Gminy.