Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Gmina Ropa wsparła konserwację ołtarza w Cerkwi greckokatolickiej pw. N.N.M.P w Łosiu.

News details

W dniu 15 marca 2024 r. Gmina Ropa podpisała z umowę dotyczącą dofinansowania realizacji prac konserwatorskich w zabytkowej Cerkwi greckokatolickiej w Łosiu.

Zadanie dotyczy konserwacji znajdującego się w cerkwi ołtarza wraz ze złoconym Tabernakulum, który wymaga pilnej interwencja konserwatorskiej. Ze względu na kultowy charakter późnobarokowego ołtarza oraz jego wartości artystyczne i historyczne konieczne jest przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej oraz estetycznej, która przywróci pierwotny, autorski charakter dzieła. Ołtarz po konserwacji zostanie ponownie zmontowany i wyeksponowany w cerkwi uzupełniając zbiór sztuki łemkowskiej. Aby pomóc Parafii w realizacji dzieła ratowania zabytku w dniu 15 marca 2024 r. podpisana została umowa o udzielenie przez gminę Ropa dotacji dla Parafii. Umowę dotacyjną z ks. Piotrem Kaczmarem – proboszczem Parafii podpisał Karol Górski - Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Renaty Lisowicz - Skarbnika Gminy. Na realizacja zadania gmina Ropa uzyskała wsparcie finansowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 400 tys. zł. Koszt realizacji całego zadania to 409 tys. zł., a planowany termin zakończenia prac to listopad 2024 r.