Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Karpackie bramy otwarte

News details

W dniu 30 maja 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji zrealizowanych w Ropie w ramach projektu „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”. W uroczystości wzięli udział m.in. Pan Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Panie Barbara Bartuś i Elżbieta Zielińska - Posłanki na Sejm RP, Pan Wiktor Durlak – Senator RP, przedstawiciele samorządu powiatu gorlickiego, wójtowie gmin, radni oraz osoby reprezentujące partnerów projektu: Obec Zborow, Fundację „Szlachetne Zdrowie…”, Małopolską Szkołę Administracji Publicznej oraz Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS. Poświęcenia obiektów dokonał Ksiądz proboszcz Stanisław Porębski.

Gmina Ropa była w projekcie podmiotem koordynującym realizację zadania. Inspirując się twórczością Antoniego Hybla - artysty i wynalazcy skrzypiec polskich z duszą skrzydlatą, mieszkającego przed II wojną we wsi Ropa, gmina wybudowała Ośrodek Pracy Twórczej „Hyblówka”. W budynku funkcjonują pracownie: lutnictwa, rzeźby i malarstwa.

Fundacja „Szlachetne zdrowie…” w ramach wspólnego projektu zrealizowała restaurację piwnic i parku dworskiego. W podziemiach dworu otwarta została ekspozycja na temat skarbów Karpat. Odrestaurowane piwnice dworu to przestrzeń, w której powstały ścieżki tematyczne służące poznawaniu ciekawych zagadnień związanych z obszarem Karpat. Częścią ekspozycji jest rozległy park przylegający do dworu.

Uroczystość otwarcia uświetnił koncert „Kwartetu Galicyjskiego”, który jako pierwszy wprowadził muzykę do odrestaurowanych sal w piwnicach dworskich.

Łączna wartość wydatkowanych środków na realizację całego projektu to prawie 2 i pół miliona euro, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.