Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Wynik konsultacji

News details

Podsumowanie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami projektu Programu współpracy Gminy Ropa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 Treść ogłoszenia w załączeniu

ogloszenie-o-wynikach-konsultacji-2023